DISPOZIŢIA 238/30.05.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 30.05.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 15851/30.05.2020;

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia;

În temeiul art. 44 și art. 24 din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea nr. 26 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 30.05.2020, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

  1. Este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor tip drive-in numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii, iar organizarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale de pe raza comunei Mogoșoaia sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
  2. Este permisă prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, pe raza comunei Mogoșoaia, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
  3. Compartimentul Taxe si Impozite Locale, Compartimentul Registratură, Compartimentul Stare Civilă, Serviciul Asistență Socială și Serviciul Public Evidența Persoanelor își vor relua activitatea cu publicul conform programului normal de lucru începând cu data de 2 iunie 2020, cu respectarea prevederilor de protecție sanitară.

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut