DISPOZIŢIA 208/28.04.2020

Privind modificarea Dispoziției nr. 197/23.04.2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.04.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 11616/28.04.2020;

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I  Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 197/23.04.2020 ce va avea următorul conținut:

„Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 29.04.2020, ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107 cu respectarea normelor de igienă și distanțare socială […].”

Art. II Secretarul General al Comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. III Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut