DISPOZIŢIA 163/27.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 27.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9785/27.03.2020;

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 27.03.2020, ora 16.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Procedurii privind sprijinirea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor domiciliate sau având reședința pe teritoriul comunei Mogoșoaia, conform Anexei nr. 1.

2. Numirea coordonatorului voluntarilor ce va ține evidența, va coordona si va emite adeverințe care să ateste calitatea de voluntar a persoanelor care se vor deplasa în scopul aducerii la îndeplinire a procedurii prevăzute la Anexa nr. 1.

3.  Identificarea, ținerea evidenței și raportarea persoanelor fără adăpost.

4. Identificarea spatiilor necesare pentru adăpostirea și îngrijirea persoanelor fără adăpost.

5. Operatorii economici care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mogoșoaia au obligația de a marca zona destinată accesului clienților și de vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

6. Pe durata stării de urgență vor fi luate măsuri pentru organizarea activității ședințelor comisiilor de specialitate și ale Consiliului Local prin mijloace electronice în baza unei proceduri ce va fi aprobată prin hotărâre de Consiliu Local.

7. Se recomandă suspendarea liniei de transport nr. 470, precum și reducerea flotei de mașini a STB pentru traseele care tranzitează comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut