DISPOZIŢIA 160/18.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 18.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9391/18.03.2020;

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea C.S.A.T. nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii  stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din data de 18.03.2020, ora 16.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

Art. 1 Suspendarea activității de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spații destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, cu excepția activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, “room-service” sau livrare la client.

Art. 2 Suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Art. 3 Interzicerea organizării și desfășurării oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise, iar pentru cele ce presupun participarea a maxim 100 de persoane, organizatorii sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art. 4 Stabilirea unui nou program de ridicare a deșeurilor vegetale (resturile provenite din tăierea copacilor, arbuștilor, plantelor dinăuntru și din fața curților) fiind prioritare, pe durata instituirii situației de urgență, utilizarea resursei umane și mecanizate de către Gospodăria comunală, pentru efectuarea activităților de colectare a deșeurilor menajere, ridicarea deșeurilor de la punctele de colectare selectivă, precum și curațarea și dezinfectarea străzilor și trotuarelor. În situația în care există resturi vegetale provenite ca urmare a efectuării curațeniei în grădini, acestea nu vor fi depozitate pe domeniul public, ci păstrate în curți. Resturile vegetale vor fi scoase la poartă numai în ziua în care este programată ridicarea gunoiului menajer, în tot restul timpului fiind păstrate în curtea fiecărei gospodării, sub sancțiune legală.

Art. 5 Dezinfectarea prin nebulizare folosind substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT având avizele Ministerului Sănătății nr. 4277BIO/02/12.24, 3237BIO/02/12.24 sau substanțe similare cu efect în combaterea Covid-19 a incintei Oficiului Poștal Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 48, județ Ilfov.

Art. 6 Utilizarea platformei PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/

Art. 7 Interzicerea persoanelor izolate la domiciliu sau carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale sunt abilitate să constate contravenții și sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 1/1999 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Nerespectarea măsurilor anterioare atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională  sau penală în conformitate cu prevederile art. 27 din O.U.G. nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut