PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 17/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 17 | din data de 20.01.2022 Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 16/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 16 | din data de 20.01.2022 Privind acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 15/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 15 | din data de 20.01.2022 Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 14/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 14 | din data de 20.01.2022 Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 13/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 13 | din data de 20.01.2022 Privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 12/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 12 | din data de 20.01.2022 Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 11/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 11 | din data de 20.01.2022 Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.“ AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 10/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 10 | din data de 20.01.2022 Pentru  modificarea HCL nr. 727/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov.“ AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 9/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 9 | din data de 20.01.2022 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz.“ AVÂND…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 8/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 8 | din data de 20.01.2022 Pentru  modificarea HCL nr. 788/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai “ Studiului de fezabilitate cuprinzând construcțiile necesare unui sistem de colectare a apelor pluviale în zona Livadă, în…
Detalii

Actualizat la:
21 ianuarie 2022

Sari la conținut