PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 136/28.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |136| din data de 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 135/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |135| din data de 21.09.2023 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 134/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |134| din data de 20.09.2023 Privind modificarea și completarea “art.1” al H.C.L nr. 107/24.08.2023 pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 133/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |133| din data de 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Construire parc fotovoltaic in comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 132/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |132| din data de 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 3 AVÂND…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 131/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |131| din data de 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4 AVÂND…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 130/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |130| din data de 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Stații încărcare autovehicule electrice strada Drumul Morii, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 129/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |129| din data de 20.09.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 128/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |128| din data de 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”. AVÂND…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 127/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |127| din data de 20.09.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării  obiectivului de investiții ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

Actualizat la:
28 septembrie 2023

Sari la conținut