Anunţuri

PROCES-VERBAL Nr. 15319 / 24.06.2022

Nr. 15319 / 24.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBALpentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.15319 / 24.06.2022   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3)…
Detalii

ANUNȚ COLECTIV Nr. 15318 / 24.06.2022

                                                                                                                Nr. 15318 / 24.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm…
Detalii

ANUNȚ COLECTIV Nr.15178 /23.06.2022

Nr.15178 /23.06.2022 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Anunt Concurs Recrutare 25.07.2022

Nr.15185 /23.06.2022 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier,…
Detalii

ANUNȚ COLECTIV 20.06.2022

Nr.14768 /20.06.2022 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Proces verbal privind deciziile de impunere: PF

                                                                                                  Nr. 14298/10.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14298 /10.06.2022   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane fizice 2022

                                                                                                                Nr. 14297 /10.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Proces verbal privind deciziile de impunere: Pj

                                                                                                  Nr. 14162/09.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14162 /09.06.2022   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane juridice 2022

                                                                                                                Nr. 14154 /09.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Proces verbal privind deciziile de impunere: PF

                                                                                                  Nr. 14153/09.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14153 /19.06.2022   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Actualizat la:
28 iunie 2022

Sari la conținut