Author Archive: Redactor

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane fizice 2022

                                                                                                                Nr. 14297 /10.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Proces verbal privind deciziile de impunere: Pj

                                                                                                  Nr. 14162/09.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14162 /09.06.2022   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane juridice 2022

                                                                                                                Nr. 14154 /09.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Proces verbal privind deciziile de impunere: PF

                                                                                                  Nr. 14153/09.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14153 /19.06.2022   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane fizice 2022

                                                                                                                Nr. 14151 /09.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Anunț colectiv din 03.06.2022

Nr.13769 /03.06.2022 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Codul Etic si de Integritate

Anexă la Dispoziția nr.353/08.09.2021 CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI ȘI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA CAPITOLUL I 1.1.Domeniul de aplicare, obiective și principii generale Art.1 Domeniul de aplicare (1) Codul…
Detalii

Anunt Concurs Recrutare 06.06.2022

Nr.12379/17.05.2022 A N U N Ț    În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în…
Detalii

Actualizat la:
10 iunie 2022

Sari la conținut