Anunț public PUZ – Reglementare funcțională tramă stradală și utilități pentru zona Livadă

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  „Reglementare funcțională tramă stradală și utilități pentru zona Livadă“ în vederea reglementării funcționale a tramei stradale și a utilităților în vederea reglementării funcționale, tramei stradale și utilități pentru zona Livadă, situate în zona/conturul definite conform documentației atașate, aflate în proprietate publică și privată, având o suprafața totală de 3.216.787,87 mp cu amplasament în Tarla 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169.

Se propune întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) pentru reglementarea funcțională a tramei stradale și a utilităților, stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și a amenajarărilor aferente acestora.

Documentația servește la reglementarea tramei stradale și stabilirea regulilor de ocupare a terenului de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.

Prin documentația PUZ au fost tratate toate elementele caracteristice, investiției, dotările și utilitățile necesare funcționării normale în concordanță cu prevederile normativelor actuale.

Deasemeni s-a acordat  atenție deosebită rezolvării fuxurilor de circulației auto și pietonale, respectarea normelor PSI și de protecția mediului, etc.

Documentația poate fi consultată mai jos   sau la Serviciul Urbanism – persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Nae Alexandru, până la data de 10.05.2021, dată până la care se pot transmite observațiile și sugestiile cetățenilor comunei Mogoșoaia privind această investiție la direct la Registratura Comunei Mogoșoaia sau la adresa de mail primaria@mogosoaia.ro.

Actualizat la:
16 aprilie 2021

Sari la conținut