Consultare publică privind Proiect Documentatie Topo

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentației topografică și cadastrală pentru reconfigurării parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentației topografică și cadastrală pentru reconfigurării parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro  până la  data de 28.05.2021.

Datele cu caracter personal au fost pseudominzate pentru a respecta Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Actualizat la:
20 mai 2021

Sari la conținut