Anunț Achiziție Directă, Servicii de proiectare (Verificare tehnică, P.T.E. + D.E. și A.T.)

Serviciile vor consta în elaborare P.T.E.+D.E. și asigurarea serviciilor de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic, necesare pentru realizarea obiectivului de investiție: ,,REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚUL ILFOV – DRUM”

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut