Monthly Archive: septembrie 2019

Anunţ colectiv 32 2019

Nr.24084/26.09.2019 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate        În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Comunicat AFIR 06.09.2019

Comunicat AFIR din data de 06.09.2019 referitor la spirjinul acordat de AFIR pentru asigurarea culturilor, animalelor și pantelor de către fermierii activi, prin intemediul „Submăsurii 17.1 Prime de asigurrea a culturilor, animalelor și a plantelor” prin Programul Național de Dezvoltare…
Detalii

Sprijin pentru prima împădurire

Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite Submăsura 8.1 În perioada 16 septembrie 2019 – 13 decembrie 2019 se va desfașura sesiune a IV a de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Sprijin…
Detalii

Rezultatul final concurs_26.09.2019

Nr. 24192/26.09.2019 Rezultat final al concursului  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS, organizat în data de 26.09.2019 – proba scrisă. Având în vedere prevederile Hotărârii…
Detalii

Rezultatul probei interviu concurs_26.09.2019

Nr. 24189/26.09.2019 Rezultatul probei interviu la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS, organizat în data de 26.09.2019 – proba scrisă. Având în vedere prevederile…
Detalii

Rezultat proba scrisă_concurs 26.09.2019

Nr. înregistrare: 24154/26.09.2019 Rezultatul probei scrise la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS, organizat în data de 26.09.2019 – proba scrisă. Având în vedere…
Detalii

Anunţ colectiv 31 2019

Nr.24021/25.09.2019 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate        În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Anunț concurs 17.10.2019

Nr.24025/25.09.2019    Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier grad profesional debutant – Compartiment Registratură și…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.39659/24.09.2019

COMUNA MOGOŞOAIA Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor STARE CIVILĂ Nr.39659/24.09.2019 P U B L I C A Ţ I E Astăzi 24.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FILIP FLORIN în vârstă de 38 ani, cu domiciliul…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.39656/23.09.2019

COMUNA MOGOŞOAIA Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor STARE CIVILĂ Nr.39656/23.09.2019 P U B L I C A Ţ I E Astăzi 23.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUMITRU NICUŞOR, în vârstă de 32 ani, cu…
Detalii

Actualizat la:
30 septembrie 2019

Skip to content