Stadiul Cadastrului sistematic gratuit realizat de către Primăria Comunei Mogoșoaia

Vă informăm că la data de 12.06.2020 OCPI Ilfov a recepționat de la prestator toate documentele lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor din Comuna Mogoșoaia.

În conformitate cu prevederile legale OCPI Ilfov are obligația ca în termen de 10 săptămâni să comunice rezultatul verificărilor.

În situația în care în urma verificărilor efectuate OCPI Ilfov decide că lucrarea îndeplinește condițiile tehnice, următoarea etapă este cea de afișare a lucrării de cadastru la Biroul de Cadastru al Primăriei Mogoșoaia pentru o perioadă de 60 de zile astfel încât proprietarii imobilelor să își poată verifica proprietățile.

Primăria va organiza un loc special pentru desfășurarea acestei etape.

Pentru a veni în sprijinul proprietarilor și totodată pentru a evita, pe cât posibil, contactul social din cauza crizei generate de răspândirea virusului COVID-19, dorim să furnizăm proprietarilor informațiile prin mijloace de comunicare electronică.

Pentru a permite schimbul electronic de date între proprietarii care aleg comunicarea prin mijloace electronice și Primăria Mogoșoaia, este necesar acordul proprietarului în acest sens.

Astfel, proprietarul trebuie să furnizeze o adresă valabilă de email, datele sale de identificare precum și datele de identificare ale imobilului sau imobilelor deținute.

Întrucât Comuna Mogoșoaia este operator de date cu caracter personal, am creat un formular pe care este necesar:

  1. să îl completați și semnați electronic* sau să îl tipăriți și semnați olograf și
  2. să îl trimiteți pe email la adresa cadastrusistematic@mogosoaia.ro.

*Poate fi completat electronic numai cu aplicația Adobe Acrobat (Reader sau Pro) de pe Windows și/sau Mac!

Actualizat la:
6 iulie 2020

Sari la conținut