RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI PRIVIND REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOGOSOAIA – ETAPA 3 – ELABORAREA PROPUNERILOR

In conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.L. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau reviz_uirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si a HCL Comuna Mogosoaia nr. 121/16.06.2011privind aprobarea “Regulamentul uiLocal referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”, s-a întocmit prezentul raport privind :

 

REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA  MOGOSOAIA

 1. Persoana responsabila din partea Primariei Comunei Mogosoaia:

 

Nae Alexandru  – Sef Serviciu Urbanism

 1. Grupul de lucru permanent din partea Primariei:

 

Nae Alexandru – Sef Serviciu Urbanism Daniel Dobre – Consilier
Paul Precup – Primar

 1. Beneficiar:

 

Comuna  Mogosoaia

 1. Proiectant :

 

S.C. 360 INGINERIE URBANISM ARHITECTURA S.R.L.

 

Pana in acest moment, Informarea si consultarea publicului s-a/acut in urmatoarele etape:

I. –   etapa pregatitoare- anuntarea intentiei de elaborare;

 

li. –   etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare;

III. – etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

 

ETAPA III- ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR CE VOR FI SUPUSE PROCESULUI DE AVIZARE

 

III ln etapa de elaborare a propunerilor PUG ce vor fi supuse procesului de avizare, a fost publicat anuntul cu nr. 360 – 466/18.09.2015 si nr. PCM – 13299/18.09.2015 pe site-ul Primariei si a fost afisat la avizierul ‘Primariei , ca sunt disponibile pentru consultare propunerile preliminare PUG si RLU in perioada 18.09.2015-03.10.2015. Materialele grafice(planuri desenate) si a partii scrise a primei versiuni a P.U.G.-ului si R.L.U. au fost disponibile la sediul Primariei timp de 45 de zile pentru consultare intre orele 9.00-16.00, perioada in care se puteau face observatiisi se puteau transmite sugestii.
Conform  anuntului  afisat   pe  site-ul  primariei, se  puteau  face  consultari   si  cu reprezentantii proiectantului,în fiecare zi de marti si joi din perioada amintita mai sus,intre orele 10.00-12.00, cu posibilitatea colectarii in scris a observatiilor.
Mentionam ca in acesta perioada nu au fost înregistrate in scris sugestii, observatii sau propuneri din partea cetatenilor asupra propunerilor de P.U.G. si R.L.U. ln schimb, au fost solicitate informari cu privire la reglementarile aferente unor imobile (pe mail sau la sediul primariei), astfel:

 1. 22.10.2015 – Sediul Primariei Comunei Mogosoaia – Solicitare informatiide catre domnul Ioan Demeter pentru parcela A95;
 2. 26.10.2015 – MAIL – Solicitare informatii domnul Ioan Demeter cu transmiterea  actelor de proprietate pentru identificarea imobilului pentru care se cer lamuriri;
 3. 28.10.2015 – MAIL – Solicitare documente aferente procedurii domnul Costin Bojan – ora 10:55;
 4. 28.10.2015 – MAIL – Solicitare documentatii suplimentare de la domnul Costin Bojan de catre SC 360 SRL – ora 12:02;
 5. 28.10.2015 – MAIL – Transmitere informatii de catre domnul Costin Bojan pentru identificarea imoblului din strada Armeneasca nr. 19 – ora 14:05;
 6. 28.10.2015 – MAIL – Transmitere informatii de catre SC 360 SRL catre domnul Costin Bojan cu reglementa rile aferente imobilului din strada Armeneasca nr. 19 – ora 17:33;
 7. 30.10.2015 – MAIL – Transmietere reglementari domnuluiIoan Demeter de catre SC 360 SRL pentru imobiluldin Tarlaua A95.

Dezbaterea  publica  va  avea  loc  odata  cu  procedura  de  mediu, conform  HCL  Comuna Mogosoaia nr.75/30.09.2015, data dezbateriise va afisa prin anuntla avizierul Primariei si pe site-ul Primariei.Va fi expusa publicului prima versiune a propunerii P.U.G. si R.L.U. , cu

 

materiale grafice si cu explicatii formulate într-un limbaj nontehnic. ln cadrul sedintei de dezbatere publica se va avea in vedere aducerea la cunostinta cetatenilor a urmatoarelor obiectrive prevazute in propunerea de actualizare a P.U.G.-ului si R.L.U. Comuna Mogosoaia:

  1. Aplicarea unor strategii de dezvoltare urbanistica durabila valabila 10 ani cu noi propuneri de sistematizare urbana ;
  2. Aplicarea unor studii de fundamentare arheologice, istorice, organizarea circulatiei etc;
  3. Aplicarea Planurilor Urbanistice Zonale aprobate anterior;
  4. Extinderea intravilanului cu – 800.ha;

Reimpartirea teritoriului administrativ in unitati teritoriale de  referinta(U.T.R.)    ca
zone functionale determinate de folosinta principala si natura activitatilor dominante;
Extinderea si reabilitarea parcurilor si spatiilor verzi precum si alte masuri de  protectie si protejare a mediului  inconjurator;

 1. Punerea in valoare si protejarea siturilor archeologice si a monumentelor istorice;
 1. Reabilitarea,modernizarea si extinderea infrastructurii utilitatilor urbane, a cailor de comunicatie si a serviciilor publice.

ln data de  05.10.2015 a fost afisat la avizierul Primariei si publicat pe site-ul Primariei rezultatul consultarii publicului asupra propunerilor preliminare P.U.G. si R.L.U.
Au fost obtinute puncte de vedere de la autoritati, puncte de vedere ce au fundamentat propunerile:CJ Ilfov A.N.1.F,A.A.C.R.,Romtelecom, Transgaz,Apa- Canal,Butan Gas, MAN-Statul Major General, Ministerul Afacerilor Interne, Enel ,Serviciul Roman de lnformatii,OCPI Ilfov, Ministerul Culturii ,CNCFR-SRCFB,CNADNR, Conpet, ITRSV Bucuresti, INSSE, OMV Petrom,Orange, PMB,RATB, DSP Judetul Ilfov, Metrorex,etc. Dupa obtinerea punctelor de vedere s-a trecut la elaborarea propunerilor preliminare a PUG-ului.
Dupa obtinerea tuturor avizelor ,atat la sediul primariei ,cat si pe site-ul primariei : www.primaria.mogosoaia.ro , se afiseaza propunerea finala a PUG-lui si a RLU care va fi supus aprobarii Consiliului local.
Prezentul Raport a fost întocmit in conformitate cu Regulamentul local al comunei Mogosoaia privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului – Etapa III.
RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI PRIVIND REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOGOSOAIA

Actualizat la:
7 iulie 2017

Sari la conținut