Raport de activitate Viceprimar – 2021

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE VICEPRIMAR ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2021

La data de 1 noiembrie 2020, a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, iar la data de 24 noiembrie 2020 am fost propusă de Partidul Național Liberal și aleasă în funcția de viceprimar (cu un număr de 9 voturi pentru).

Ulterior acestei numiri mi s-au atribuit prin dispoziție de Primar responsabilități în mai multe comisii sau grupuri de lucru:

* 26.11.2020 Comisia privind desemnarea membrilor Unității Locale de Sprijin pentru organizarea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor;

* 26.11.2020 Comisia Comunală pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și a locuințelor, recensământ aflat în desfășurare anul acesta;

* 26.11.2020 Comisia de constatare și evaluare a pagubelor și a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică ce desfășoară activități agricole, urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și a celor produse de epizootii, pe raza administrativ teritoriala a Comunei Mogoșoaia;

* 26.11.2020 Grupul de lucru POAD precum locul de depozitare/recepție pentru ajutoarele alimentare;

* 26.11.2020 Comisia privind desemnarea persoanelor responsabile de completarea Sistemului Informatic al Registrului Electoral, conform prevederilor legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente a județului Ilfov;

* 26.11.2020 Comisia pentru Probleme de Apărare din cadrul Comunei Mogoșoaia

* din 2020 sunt președintele Comisiei pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie în cadrul Consiliului Local Mogoșoaia.

Primul proiect foarte important, care mi-a fost  încredințat, a fost conducerea nucleului de coordonare în conformitate cu solicitarea Comitetului Național de Coordonare a Activității privind Vaccinarea Împotriva SARS-Cov-2. Acest proiect a presupus contactul permanent cu autoritățile responsabile, înființarea unui centru de vaccinare (reconfigurarea construcției existente conform normelor legale, obținerea avizelor de la DSP, angajarea personalului medical și a serviciilor obligatorii pentru activitatea desfășurată), asigurarea funcționării zilnice în condiții optime. Nucleul s-a constituit la data de 17 decembrie 2020, iar activitatea Centrului de Vaccinare s-a desfășurat până în luna iulie 2021 când am cerut suspendarea activității până când aceasta devine iar necesară.

Următoarea provocare a fost coordonarea unei frumoase acțiuni de împădurire a fostei groape de gunoi, în luna aprilie 2021, acțiune ce va continua anul acesta.

În luna mai 2021, domnul primar Paul Mihai Nicu Precup mi-a delegat următoarele atribuții de ordonator principal de credite:

  1. Coordonarea, controlul și monitorizarea Compartimentului Dezvoltare și Investiții Publice îndeplinind, în principal, următoarele atribuții: semnarea tuturor documentelor, urmărirea modului de soluționare a cererilor și petițiilor, colaborarea cu alte autorități sau instituții publice.
  1. Coordonarea, controlul și monitorizarea Compartimentului Achiziții Publice Administrativ îndeplinind, în principal, următoarele atribuții: semnarea tuturor documentelor, a contractelor și documentelor achiziției, urmărirea modului de soluționare a cererilor și petițiilor, colaborarea cu alte autorități și instituții publice, urmărirea îndeaproape a lucrărilor ce se execută și a serviciilor prestate pe raza comunei Mogoșoaia conform programelor anuale de achiziții publice, programelor de investiții publice și a contractelor încheiate, urmărirea îndeplinirii procedurilor legale privind achizițiile publice.
  1. Coordonarea, controlul și monitorizarea Serviciului Financiar Contabilitate.
  1. Coordonarea, controlul și monitorizarea Biroului Sisteme Informatice Geografice îndeplinind următoarele atribuții: semnarea tuturor documentelor, urmărirea modului de soluționare a cererilor și petițiilor, colaborarea cu alte instituții publice sau autorități, semnarea adreselor de înaintare a dosarelor privind emiterea ordinului prefectului.

Colaborarea cu reprezentanții autorităților publice se reflectă, nu în ultimul rând, în participarea mea la întâlniri de lucru pe probleme ce țin de activitatea curentă a UAT-urilor, dar și pe teme noi dictate de realitatea socio-economică sau pandemică.

Pe lângă aceste atribuții mi s-au delegat audiențele, astfel că am cunoscut îndeaproape problemele cetățenilor. Fac numeroase deplasări prin comună, răspund tuturor apelurilor telefonice ale cetățenilor încercând să am o imagine cât mai aproape de realitate a nevoilor și problemelor locuitorilor comunei noastre.

Viceprimar

ROXANA-CRISTINA CHIHAI

Actualizat la:
28 iulie 2022

Sari la conținut