Publicaţie căsătorie

D.E.P SECTOR 3

Astăzi 04.10.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BUSUIOC EDY ANDREI, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 3 şi a d-nei LUTHER DIANA ALEXANDRA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existent unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţie

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Actualizat la:
5 octombrie 2021

Sari la conținut