PROIECT DE HOTĂRÂRE 31/29.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 31 | din data de 02.01.2024

Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Mogoșoaia II

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Cererea Parohiei Mogoșoaia II nr. 3177/01.02.2024 privind acordarea sprijinului financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a ansamblului parohial biserica

Etapa 2: Lucrări de suprastructura, din cadrul Parohiei Mogoșoaia II, Protoieria Ilfov Nord

Adresa nr. 1182/31.01.2024 a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei – Arhiepiscopia Bucureștilor, Monumente și Construcții Bisericești,

Prevederile art. 3 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România;

Prevederile art. 4 alin (2), art. 5, art. 14 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 (r1) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,

În temeiul art. 129 alin.(7), lit.s , art.196 alin (1 , ) lit.a din OUG.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea acordarii unui sprijin financiar în suma de 200.000 lei, de la bugetul general al Comunei Mogoșoaia, pentru Parohia Mogoșoaia II, necesar în vederea continuării lucrărilor începute și achitarea unor lucrări de construire a ansamblului parohial – Etapa 2: Lucrări de suprastructură, din cadrul Parohiei Mogosoaia II, Protoieria Ilfov Nord

Art.2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și îl va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator,
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 februarie 2024

Sari la conținut