Proces verbal ședința nr. 8425 din 02.04.2024

PROCES-VERBAL

Nr. 8425 din 02.04.2024

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 02.04.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 15:00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri (Andrei Amalia, Băiaș Costel, Bobe Alin Petrișor, Cojocaru Iustin, Covaci Florin-Răducu, Diaconescu Victor-Adrian, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Ienculescu-Popovici Felicia, Mihalache Mariana, Predeșel Nicolae și Vlad Constantin) și  3 consilieri online (Chihai Roxana-Cristina, Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot, suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu 11 voturi   pentru  și 4 abțineri (Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin).

Domnul Iacoban Alexandru-Dumitru susține că are un punct de vedere legat de proiectelele suplimentare de pe ordinea de zi și ar dori să o citească înainte de a da curs proiectelor.

Domnul Băiaș Costel îl întreabă dacă dorește să citească dumnealui, întrucăt citește mai repede..

Domnul Iacoban Alexandru-Dumitru răspunde cum doriți.

Domnul Băiaș Costel dă citire punctului de vedere.

După citire domnul Băiaș Costel afirmă că îi pare rău că nu a fost transmisă tututror colegilor mai devreme pentru a o aprofunda, așa pe ultima sută de metri sunt foarte multe..

Domnul Cojocaru Iustin întrabă dacă știe când s-au primit proiectele pe suplimentară?

Domnul Băiaș Costel afirmă că este în ordine, au luat la cunoștință.. și întreabă dacă are cineva ceva de spus.

Președintele de ședință suspune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr.78/28.03.2024 Privind modificarea HCL nr. 127/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „ Stații de încărcare autovehicule electrice Drumul Morii, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, acesta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere (Pavel Aurel), dintru-un număr de 15 consilieri prezenți la ședință.

              Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  Domnul Pavel Aurel întreabă dacă există în nomenclatorul stradal al comunei Mogoșoaia Strada Morii sau Drumul Morii, dacă sunt aceleași lucru?

  Domnul Băiaș răspunde că dacă suna cu jumătate de oră înainte de ședință …dar poate să îl sune pe fostul lui coleg, Sandu și îi vă spune..

  2. Proiect de hotărâre nr.79/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de FRONE GHEORGHE prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri (Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

                    Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  Domnul Iacoban Alexandru-Dumitru, domnul Cojocaru Iustin, doamna Felicia Ienculescu-Popovici, domnul Pavel Aurel menționează că nu vor participa la adoptarea hotărârilor privind soluționarea plângerilor prealabile, având dosare pe rol și vor ieși din cvorum conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ. Domnul Pavel Aurel întreabă când este legal? Când se propun spre votare procedurile prealabile .. dispoziție de primar?

  Domnul primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că legea conteciosului prevede 3 cazuri, una în care se răspunde, una care se răspunde negativ și una la care nu se răspunde. În oricare dintre cazuri…. conform legii nu este împiedicat petentul să meargă mai departe indiferent de forma de răspuns pe care o primește..nimeni nu este prejudiciat în cazul în care simte că în cazul în care nu i s-a răspuns corect prin dispoziție de primar sau prin hotărâre de consiliu sau direct de la compartimentul juridic, acestora nu li se restricționează dreptul în niciun fel de a merge la instanță, aceasta este o etapa premergătoare de mediere, niciuna din variante nu prejudiciază pe nimeni.

  Domnul Cojocaru Iustin afirmă că dacă domnul primar susține că nu există nici o problemă, niciun prejudiciu de ce este nevoie să dați răspunderea către membrii consiliului local, dacă până acum așa s-a făcut ..practic dumnevoastră alocați și redirecționați toată răspunderea dumenvoastră pe umerii colegilor dumnevoastră din PNL care sunt consilieri.

  Domnul primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că au venit la un moment dat alți consilieri, adică dumneavoastră și au făcut reclamație că nu este bine așa, de aceea s-a facut… dumneavoastră recomandați si tot dumnevoastră întrebați de ce s-a făcut asa?

  Domnul Iacoban Alexandru-Dumitru întreabă de ce s-a schimbat totul așa deodată ?

  Doamna Felicia-Ienculescu Popovici afirmă că până acum luam la cunoștință..

  Domnul Cojocaru Iustin afirmă că îi puneți pe colegii consilieri să voteze…

  Domnul primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că dumneavoastră ați fost nemulțumit de acest răspuns și am zis să venim în întâmpinarea… pentru mai multă transparență.

  3. Proiect de hotărâre nr.80/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de FRONE VASILE prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  4. Proiect de hotărâre nr.81/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de CONSTANDA ALEXANDRU prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  5. Proiect de hotărâre nr.82/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de POP MARIN VIOREL prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

                Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  6. Proiect de hotărâre nr.83/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de MARINESCU IONELA prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

                 Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  7. Proiect de hotărâre nr.84/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de MARINESCU MARIA prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  8. Proiect de hotărâre nr.85/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de PETRESCU CELINA prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

              Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  9. Proiect de hotărâre nr.86/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de PAVEL ELENA prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

              Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  10. Proiect de hotărâre nr.87/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de PANAIT ION BOGDAN prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

   11. Proiect de hotărâre nr.88/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de PANAIT ION BOGDAN prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

    12. Proiect de hotărâre nr.89/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de TEODORESCU MARIA prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

                Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

     13. Proiect de hotărâre nr.90/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de GRIGORAS MIHAI prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

              Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

      14. Proiect de hotărâre nr.91/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de CINCĂ NICOLAE prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 14 din 29.01.2024, nr. 15 din 29.01.2024, nr. 16 din 29.01.2024 și nr. 17 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

       15. Proiect de hotărâre nr.92/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de BADEA PETRE și TELEGARU ION prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 14 din 29.01.2024, nr. 15 din 29.01.2024 și nr. 16 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

                   Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

        16. Proiect de hotărâre nr.93/01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de TAMASANU CATALIN GEORGE prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 14 din 29.01.2024, nr. 15 din 29.01.2024, nr. 107 din 26.11.2021, nr. 114 din 14.12.2021 și nr. 115 din 14.12.2021, aceasta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la ședință.

                   Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

         Se dă citire la ordinea de zi.

         Secretarul General anunță că doamna Chihai Cristina Roxana a părăsit ședința de consiliu local și nu va mai participa la vot.

         1. Proiect de hotărâre nr. 63/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Constanda Georgeta prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

          Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

          2. Proiect de hotărâre nr.64/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Constanda Maria prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

           Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

           3. Proiect de hotărâre nr.65/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Danciulescu Ion prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            4. Proiect de hotărâre nr.66/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Erbatu Mircea Gassner prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            5. Proiectul de hotărâre nr.67/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Godin Harry prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 10 consilieri(Vlad Constantin, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            6. Proiectul de hotărâre nr.68/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Sîrbu Gheorghe prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            7. Proiectul de hotărâre nr.69/25.03.2024 Privind aprobarea soluționarea plângerii prealabile formulată de Danciulescu Marian prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            8. Proiectul de hotărâre nr.70/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Diaconu Gabriela prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

                              Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            9. Proiect de hotărâre nr.71/25.03.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la ședință.

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            Domnul Predeșel Nicolae îl propune pe domnul Băiaș Costel.

            10. Proiect de hotărâre nr. 72/26.03.2024 privind aprobarea schimbării sediului social al societății ECOTRANS STCM SRL, aceasta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la ședință

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            11. Proiect de hotărâre nr.73/27.03.2024  Privind aprobarea participării UAT Mogoșoaia în parteneriat cu Județul Ilfov – Consiliul Județean în calitate de lider, și alte 8 unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în calitate de parteneri, în cadrul proiectului  „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice”, prin  „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”, finanțat prin Administraţia Fondului Pentru Mediu Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia, aceasta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la ședință.

                     Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

            12. Proiect de hotărâre nr.74/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de FARAFIN MIHAIL prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

            Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            13. Proiect de hotărâre nr.75/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de PAVEL AUREL prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

                  Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            14. Proiect de hotărâre nr.76/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de consilierii locali Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru și Ienculescu-Popovici Felicia prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 14 din 29.01.2024, nr. 15 din 29.01.2024, nr. 16 din 29.01.2024 și nr. 17 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere(Alin Călin Vârtic), dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

                  Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            15. Proiect de hotărâre nr.77/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de BĂICOIANU Niculina prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, aceasta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, dintr-un cvorum de 11 consilieri(Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu-Popovici, solicitând conform art.228 alin. (1), alin .(2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 14 consilieri prezenți la ședință.

                 Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

            Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup îl întreabă pe domnul Pavel Aurel unde are terenul pentru care a făcut plângerea prealabilă? În sectorul zero?

            Domnul Pavel Aurel răspunde care? nu am documentele în față ..nu stiu la ce vă referiți..

            Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă are teren acolo?

            Domnul Băiaș Costel precizează la proiectul nr.75..

            Domnul Pavel Aurel răspunde nu am documentele în față ..

            Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă știe că are teren în sectorul zero?

            Domnul Pavel Aurel ….
            Domul Primar Paul Mihai Nicu Precup afirmă că nu erați în conflict de interese dacă ați votat sectorul zero și aveți teren acolo ? și erați pe lista de expropiere..că sunt curios cum o vedeți..

            Domnul Pavel Aurel răspunde cum o vedeți dumnevoastră..

            Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde… inițial..când s-a votat expropierea..

            Domnul Alin Călin Vârtic spune că pe vremea aia nu știa că trebuie să se recuze..

            Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde deci erați ok, dumnevoastră aveați voie să votați împotriva intereselor pentru interesul dvs nu erați in conf de interese.
            Domnul Băiaș Costel mulțumește invitațiilor, Ionuț Vasile și Anastasiu Anca Elena din sala pentru participare.

            Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

            Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

            Actualizat la:
            5 aprilie 2024

            Sari la conținut