Proces verbal ședința nr. 7094 din 18.03.2024

PROCES-VERBAL

Nr. 7094 din 18.03.2024

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 18.03.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Secretarul general, a adus la cunoștință consilierilor Dispoziția nr.173/28.04.2023 și raportul primarului  pe anul 2023, că le-a trimis în cursul acestei zile pe email spre a fi luate la cunoștință.

Președintele de ședință afirmă că din cele trei proiecte suplimentare de pe ordinea de zi, ultimul proiectul nr. 59/18.03.2024 Privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia, ,,Asociația Creștem România Împreună” și Fundația Ilfov Împreună în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Maratonul Reciclării”, a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul Pavel Aurel întreabă cine retrage ?

Domnul Covaci Florin- Răducu răspunde că inițiatorul, eu.

Președintele de ședință  supune la vot,  suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință  supune la vot, ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 49/11.03.2024 Privind aprobarea fuziunii prin absorție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA  de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV ,acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri (Pavel Aurel, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru-Dumitru Iacoban).

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

2. Proiect de hotărâre nr. 50/11.03.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024”, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

 Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

3. Proiect de hotărâre nr.51/11.03.2024 Privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Diaconescu Victor și domnul Gheorghe Gică solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scosi din cvorum.

4. Proiect de hotărâre nr. 52/11.03.2024 Privind raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comua Mogoșoaia pentru anul 2023 (semII) li planul de măsuri pentru îmbunătățirea acrivităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2024 – semestrul I, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

5. Proiectul de hotărâre nr.53/11.03.2024 Pentru modificarea HCL nr. 94/2023, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind premirea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

            Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

6. Proiectul de hotărâre nr.54/11.03.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru “Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, Șos. București-Târgoviște (DN1A), comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pe impbilee cu numerele cadastrale 60640 și 60634, beneficial S.C. Delta Green S.R.L, acesta fiind aprobat cu unanimitate, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

           Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

7. Proiectul de hotărâre nr.55/11.03.2024 Privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T Comuna Mogoșoaia și Fundația ,,Colorează-țí viitrorul”, acesta fiind aprobat cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Pavel Aurel).

            Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă în acest program se pictează școala?

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă.

8. Proiectul de hotărâre nr.56/11.03.2024 Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2024, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri (Alin Călin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru-Dumitru Iacoban).

      Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Gheorghe Gică susține că nu a înțeles.

Domnul președinte de ședință răspunde că este vorba despre aprobarea planului de acțiuni pentru gestionarea căinilor fără stăpân.

Domnul Gheorghe Gică întreabă cine îi prinde? Viceprimarul ?

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că acesta a inițiat proiectul.

Domnul Gheorghe Gică susține că avem pe cineva care se ocupă de căni..

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că trebuie să ai un plan de acțiune.
Domnul președinte de ședință completează că se schimbă planul.

Domnul Florin- Răducu Covaci spune că decât să eutanasieze mai bine să fie dus în altă parte.

Domnul Iustin Cojocaru afirmă că anul trecut a fost apelat de către o asociație care voia să ajute să preia niște căni de acolo, m-am deplasat împreună cu persoana respectivă, iar la locul respectiv deși este un program de funcționare nu era nimeni acolo..
Domnul Florin-Răducu Covaci susține că atunci când m-ați sunat pe mine..
Domnul Iustin Cojocaru afirmă, feedback ul pe care l-a primit este unul negativ, legat de cât de bine, și cât de mult se ocupă aceasta activitate

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că îl invită să viziteze împreună adăpostul de câini..

Domnul Iustin Cojocaru susține că mai bine se face o licitație, poate sunt si alte firme care se pot ocupa..
Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că așa a și fost, licitație …nu s-a atribuit direct, este o procedură destul de stufoasă…chiar vă invit să vizităm, să vedem condițiile în care sunt ținuți eu sunt destul de mulțumit de condițiile de acolo..mă sunați pentru orice problemă.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici întreabă ce procedură au ca să preia câinii.. dacă sunt câini pe stradă?

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că în baza sesizării, ei sunt plătiți în funcție de numărul câinilor prinși.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici întreabă dacă avem acolo o postare cu numărul la care se facă sesizarea

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că la poliția locală, primărie, oriunde,se poate suna, aceștia se sesizează vin la fața locului. Activitatea lor este renumerată  în funcție de capetele de câini prinși și duși în adăpost.

Domnul Iustin Cojocaru completează și mai departe a celor care au fost găsiți stăpâni pentru ei că sunt multe fundații care vor să îi prea…  în cazul în care sunt și adopții.

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că se postează, au site-ul lor, pagina lor de Facebook. Am avut un câine periculos, ce ataca numai copii, pe strada Islaz sau Puțul cu Brad pe care nu l-a eutanasiat pentru că i-am interzis, este încă acolo ..am zis sa căutăm soluții pentru acesta, dar cine să îl ia pe acesta, pentru că atacă doar copii.. eu iubesc animalele și nu doresc eutanasierea lor, dar la un moment dat..

Domnul Iustin Cojocaru afirmă că mai este un câine în zona unde locuiește acesta..

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde să se facă sesizare, întrucât se face o confuzie între acestea, nu există o patrulă permanentă în căutarea câinilor fără stăpân, ci în baza sesizărilor.

Domnul Victor Adrian afirmă că trebuie să luam în calcul și cetățenii ce iubesc animalele și le dau  să mănânce pe domeniul public.

Domnul președinte de ședință răspunde ca acest lucru se va legifera, se discută acum în Parlament.

Domnul Pavel Aurel consideră că nu trebuie să ia la cunoștință dispoziția comunicată, nu îl privește pe acesta, dacă doamna secretar are o obligație de la vreo instituție a statului să o comunicați pe ordinea de zi, este problema dumenvoastră, dacă le-ați comunicat petenților este suficient.

9. Proiectul de hotărâre nr.57/11.03.2024 Privind contractarea de servicii de auditare de către SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL, Comuna Mogoșoaia fiind asociat unic al acesteia. acesta fiind aprobat cu 15 voturi pentru, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

      Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

10. Proiectul de hotărâre nr.58/15.03.2024 Privind aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local  pe anul 2024  ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016 – Legea privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

      Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
3 aprilie 2024

Sari la conținut