Proces verbal ședința nr. 28536 din 01.11.2020

PROCES-VERBAL

Nr. 28536 din 01.11.2020

încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Mogoșoaia, judetul Ilfov, ales la data de 27 septembrie 2020

1. Deschiderea şedinţei a fost realizată de către Prefectul judeţului Ilfov Domnul Zamfir Daniel Tudor.

Având în vedere Ordinul Prefectului nr.601 din 30.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, ne-am întrunit astăzi în şedinţa privind ceremonia de constituire a noului Consiliu local al comunei Mogoșoaia, ce a fost ales la data de 27 septembrie 2020.

Conform Încheierii nr. 13392 din data de 21.10.2020, pronunțată de Judecătoria Buftea in dosarul nr.27173/94/2020, au fost validate un număr de 14 mandate ale consilierilor locali din totalul de 15.

  • Secretarul general al Comunei Mogoșoaia – Doamna Bute Roxana Cristina,

în urma efectuarii prezenței consilierilor locali ale caror mandate au fost validate, constată că sunt prezenți un număr de 13, iar prin intermediul videoconferinței un consilier local, astfel ca ședința este legal constituită.

La această ședință participă prin intermediul videoconferinței, primarul ales și validat conform incheierii pronunțate de Judecătoria Buftea nr. 12900 din 15.10.2020, in dosarul nr.26515/94/2020 respectiv, domnul Paul Mihai Nicu Precup;

Lucrările şedinţei vor fi conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat ajutat de doi consilieri dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Dinu Gheorghe născut la data de 04.03.1954, iar cei mai tineri consilieri sunt domnul Iacoban Alexandru-Dumitru, născut la data de 31.08.1991 şi domnul Cojocaru Iustin, născut la data de 18.12.1977.

Domnii consilieri locali mai sus menționați sunt invitați să preia conducerea şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Comunei Mogoșoaia, judetul Ilfov.

2. Depunerea jurământului de consilierii locali

  • Preşedintele ședinței: – domnul Dinu Gheorghe precizeaza faptul că:

în conformitate cu prevederile art.116 alin.(5) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate depun jurământul menționat la art.117 din Codul administrativ. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, iar consilierii absenţi vor depune jurământul la şedinţa următoare.

Fiecare consilier local, se prezintă în ordinea alfabetică în fața mesei special amenajate pe care se află un exemplar din Constituție și Biblie și depune următorul jurămant:

JURĂMÂNT

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mogoșoaia. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

Dupa îndeplinirea procedurii mai sus mentionate, președintele de sedința domnul Dinu Gheorghe, a trecut la al doilea punct de pe ordinea de zi:

3.Prezentarea încheierii de validare a mandatului de Primar

Președintele de ședință dă citire încheierii nr. 12900 din data de 15.10.2020, pronunțată de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.26515/94/2020, privind validarea alegerii în funcția de Primar al Comunei Mogoșoaia , județul Ilfov, a canditatului Paul Mihai Nicu Precup, din partea Partidului Național Liberal. Primarul, participând prin intermediul videoconferinței, este invitat să depună jurământul, în conformitate cu dispozițiile art.117 raportat la art.150 Cod Administrativ, cu mâna atât pe Constituţie cât şi pe Biblie.

JURĂMÂNTUL

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mogoșoaia Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

4. Închiderea ceremoniei de constituire

Secretarul general al Comunei Mogoșoaia – doamna Bute Roxana Cristina la finalul ședinței prezintă următoarea situație:

  • Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112 din Codul administrativ 15;
  • Nr. consilieri locali validați de judecătoria Buftea 14;
  • Nr. consilieri locali prezenți la ședință 14;
  • Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local  al Comunei Mogoșoaia 14;
  • Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului al Comunei Mogoșoaia  0;
  • Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul administrativ – 0
  • Nr. consilieri locali care absentează nemotivat – 0 .

În termenul legal va fi depusă la Judecătoria Buftea cererea de validare a supleantului Diaconescu Victor conform art.119 din Codul administrativ.

Secretarul general al Comunei Mogoșoaia aduce la cunoștință celor prezenți reglementările referitoare la regimul incompatibilităților și al conflictului de interese, precum și obligatia aleșilor locali de a depune declarațiile de avere și de interese.

ÎNCHEIEREA ȘEDINȚEI

Președintele ședinței de constituire – domnul Dinu Gheorghe, având în vedere că au fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi a şedinţei, declară închise lucrările şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Comunei Mogoșoaia

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                                                        SECRETAR GENERAL,

Gheorghe Dinu                                                                                Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 mai 2021

Sari la conținut