Proces verbal ședința nr. 14414 din 17.06.2024

PROCES-VERBAL nr. 14414

Din data de 17.06.2024

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 17.06.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 16:00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri (Andrei Amalia, Băiaș Costel, Bobe Alin Petrișor, Covaci Florin-Răducu, Diaconescu Victor-Adrian, Vlad Constantin, Chihai Roxana-Cristina, Predeșel Nicolae, Vârtic Alin Călin, Mihalache Mariana) și  4 consilier online (Ienculescu-Popovici Felicia, Dinu Gheorghe, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru).

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot, ordinea de zi, aceasta fiind adoptată  cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot, suplimentarea ordinii  de zi, aceasta fiind adoptată  cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea  ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 110 din 14.06.2024 privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Badea Petre și Telegaru Ion prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 83 din 02.04.2024, acesta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru,  Ienculescu Popovici Felicia, Dumitru Alexandru Iacoban și Cojocaru Iustin solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scoși din cvorum din 14 consilieri prezenți la şedinţă.

  Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  2. Proiectul de hotărâre nr. 111 din 14.06.2024 privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia și Fundația Părinți salvatori pentru implementarea proiectului pilot “Ilfov, pentru inima ta”, acesta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, din 14 consilieri prezenți la şedinţă.

  Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  3. Proiect nr. 112 din 17.06.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță in zona Livada, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027, acesta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, din 14 consilieri prezenți la şedinţă.

  Inițiator Viceprimarul Comunei Mogosoaia

  Domnul Dumitru Iacoban Alexandru precizează că a primit proiectul cu 37 de minute înainte de ședință.

  Domnul Florin Răducu Covaci susține că atunci au fost primite toate documentele, suntem pe repede înainte pentru că trebuie să prindem momentul.

  Domnul Cojocaru Iustin înțelege că trebuie să prindem momentul, dar nu putem să facem

  într-o jumătate de oră ceva ce nu am făcut timp de 19 ani.

  Domnul Florin Răducu Covaci precizează că putem să citim într-o jumătate de oră, să nu începem cu 19 ani, este un proiect nou, dacă nu vă doriți grădinița, votați împotrivă. Acum 37 de minute am primit corespondența, vrem să îndeplinim acest obiectiv, dar dacă nu vă doriți este problema dumneavoastră.

                     Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

  Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

  Actualizat la:
  26 iunie 2024

  Sari la conținut