Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2020.

ANUNȚ din data de 20.01.2020

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2020.

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2020, la registratura Primăriei Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele de mai jos:

– proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2020;

– anexe

– referat de aprobare.

– raport de specialitate;

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA

Actualizat la:
5 februarie 2020

Sari la conținut