Modificare lege Fond Funciar

Vă aducem la cunoștință faptul că Legea fondului funciar nr.18/1994 a fost modificată și completată prin Legea nr. 231/2018 (care a intrat în vigoare în data 09.08.2018).

Printre principalele modificări și completări aduse acestei legi organice se numără următoarele:

1.– referitoare la extinderea mijloacelor de proba pentru dovedirea deținerii de către membrii cooperatori si moștenitorii acestora a suprafețelor de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodărești, precum și pentru curtea și grădina din jurul acestora, fiind astfel permisă prin noua reglementare orice probă, inclusiv declarații de martori, (art.I, pct.1 din Legea nr231/2018 care vizează modificarea art.23 din Lg. 18/199 1)

2.– privitoare la situația juridică a terenurilor situate în intravilanul localităților, aferente construcțiilor care au fost edificate de către fostele cooperative de producție, asociații economice intercooperatiste și  fostele cooperative de consum, fiind astfel introduse, prin noua reglementare, o serie de condiții pentru ca aceste terenuri să poată fi înscrise în proprietatea actualilor deținători, (art.I, pct.1 din Legea nr231/2018 care vizează modificarea art.23 din Lg. 18/1991).

3.-acordarea posibilității ca, pentru terenurile aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate și pentru care nu s-a solicitat reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate de către alte persoane, deținute fără  documente, deținătorii sau moștenitorii acestora să poată solicita emiterea titlului de proprietate dacă figurează în registrele agricole, registrele cadastrale și în evidențele fiscale, (art. I, pct.1 din Legea nr231/2018 care vizează modificarea art.27 din Lg. 18/1991).

4.– privitoare la scoaterea din circuitul agricol și taxele aferente acestei proceduri, (art.I, pct.1 din Legea nr. 231/2018 care vizează modificarea art.29, art.93, art. 94 din Lg. 18/1991)

5.– intituirea unui termen de 120 de zile, care curge de la data intrării în vigoare a legii, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanelor juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de noua reglementare de a-și exercita drepturile prevăzute de această lege, în sensul formulării de cereri în acest sens.

 

Actualizat la:
26 septembrie 2018

Sari la conținut