Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

ORASUL CHITILA in parteneriat cu UAT Comuna Mogosoaia implementeaza proiectul „Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogosoaia”

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unui sistem de transport public ecologic care sa determine reducerea emisiilor de CO2 si imbunatatirea accesibilitatii modurilor de transport prietenoase cu mediul, prin investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori, respectiv achizitia a 6 autobuze electrice.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 la nivelul Orasului Chitila si Comunei Mogosoaia generate de transportul rutier motorizat, contribuie in mod direct la realizarea Obiectivului specific al axei prioritare 3.2 din POR 2014-2020, si anume reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OBS1. Reducerea emisiilor de CO2 de la nivelul arealului de studiu provenite din transportul public prin modernizarea sistemului de transport public local/zonal, ca urmare a achizitiei de 6 autobuze electrice destinate transportului public de calatori pentru traseul R70 CHITILA – MOGOSOAIA.

2. OBS2. Cresterea estimata a numarului de pasageri care utilizeaza transportul public de calatori si incurajarea transportului modal catre sistemele de transport public de calatori.

REZULTATE URMARITE DUPA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

  • Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 2025 Scenariul „fara proiect”: 107328.00 tone CO2/an
  • Scenariul „cu proiect”: 107131.00 tone CO2/an
  • Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an): 197 tone CO2/an, adica o scadere procentuala cu 0.18%

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 2025 Scenariul „fara proiect”: 6523280 pasageri/an

Scenariul „cu proiect”: 7556595 pasageri/an

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite: 1033315.00 pasageri/an, adica o crestere procentuala cu 13,67%

Tramvaie/troleibuze/autobuze achizitionate (nr./set), dupa caz: 6 autobuze electrice

TRASEUL R70 cuprinde urmatoarele statii:

Nr crtLocalitateaDenumirea statiei
1CHITILA Terminal Gara Chitila
2CHITILABiserica Chitila
3CHITILAStadion Chitila
4CHITILAParc Dendrologic
5CHITILAStrada Paltinului
6CHITILA Cimitir Chitila
7CHITILALac de nuferi
8CHITILA Strada Ronda
9CHITILA Gradinita Voinicel
10CHITILA Strada Recoltei
11Mogosoaia Strada Holdelor
12Mogosoaia Strada Livezilor
13Mogosoaia Strada Marinarilor
14Mogosoaia Strada Astronomului
15MogosoaiaStrada Martha Bibescu
16MogosoaiaParc Mogosoaia
17MogosoaiaStrada Monumentul Eroilor
18MogosoaiaStrada Islaz Mogosoaia
19MogosoaiaStrada Toamnei
20MogosoaiaStrada Poieni
21MogosoaiaPalat Mogosoaia
22MogosoaiaPrimaria Mogosoaia
23MogosoaiaStrada Viilor
24MogosoaiaStrada C. Tanasescu
25MogosoaiaStrada Prelungirea Colentina
26MogosoaiaStrada Helesteului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro

Actualizat la:
11 iunie 2020

Sari la conținut