HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 09.11.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA

NR. 20 DIN 09.11.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 09.11.2020, ora 9.00 la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 464/09.11.2020;

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Conform H.G. nr. 935/05.11.2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;

Potrivit O.U.G nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 52/05.11.2020.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 38/05.11.2020.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se restricționează serviciile de relații cu publicul din cadrul Primăriei Mogoșoaia, cu excepția Biroului Taxe și Impozite, a Casieriei și a Biroului Registratură, ce vor funcționa cu un singur ghișeu, cu respectarea programului normal de lucru. Măsura va fi aplicată până la data de 23.11.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității.

Art. 2 Recomandăm utilizarea formularelor necesare desfășurării activității ce pot fi regăsite și online, pe site primaria.mogosoaia.ro și/sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. De asemenea toate solicitările pot fi transmise și prin email la adresa primaria@mogosoaia.ro sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. Datele de contact ale instituției Comuna Mogoșoaia și orice alte informații necesare se regăsesc și pe pagina de internet oficială primaria.mogosoaia.ro.

Art. 3 Recomandăm utilizarea modalitățile de plată prin ghiseul.ro pentru plata online cu cardul bancar, internet banking, ordin de plată. Petițiile, declarațiile de impunere precum și orice alte cereri vor putea fi transmise și prin mijloacele puse la dispoziție și anume email si/sau utilizand platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro/.

Art. 4 Seviciul Stare Civilă va funcționa pe bază unei programări prealabile la numărul de telefon 0728.857.534. Măsura se aplică până la data de 23.11.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității

Art. 5 Eliberarea certificatelor de producător de către Compartimentul Registru Agricol se va face prin programare prealabilă la numărul de telefon 0724.171.695. Măsura se aplică până la data de 23.11.2020. .cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității

Art. 6 Având în vedere că rata incidenței cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile pe raza Comunei Mogoșoaia este mai mare de 3/1000, se vor aplica corespunzător măsurile prevăzute în HG nr. 856/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul primăriei, pe facebook și pe orice cale de comunicare prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
9 noiembrie 2020

Sari la conținut