HOTĂRÂREA NR. 17 Privind COVID-19 pe teritoriul Comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 01.09.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul Comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 01.09.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr.

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia;

În temeiul art. 44 și art. 24 din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea nr. 43/27.08.2020 a Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.

Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de SARS-CoV-2.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Începând cu data de 1 septembrie 2020 se aprobă reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau a băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor de pe raza comunei Mogoșoaia, având obligativitatea de a respecta orarul de lucru cu publicul ce nu poate începe înainte de ora 06.00 și nu se poate prelungi după ora 24.00.

Art. 2 Începând cu data de 1 septembrie este permisă prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, pe raza comunei Mogoșoaia, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 3  Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise în comuna Mogoșoaia începând cu data de 1 septembrie  numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Participarea la evenimente private în spații deschise este interzisă, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 100 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

Art. 4  Incepând cu data de 1 septembrie 2020 se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art.5 Pentru prevenirea  răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise pe raza comunei Mogoșoaia precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și defășurate prevăzute la punctele 2-6, 6¹- 6³, 7-15 din Hotărârea Guvernului nr.668/2020. Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, fără a depăși 50 % din capacitatea maximă a spațiului.

Art.6  Incepând cu data de 1 septembrie pe raza comunei Mogoșoaia activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă.

Art.7  Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici de pe raza comunei Mogoșoaia să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor

Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
1 septembrie 2020

Sari la conținut