Hotărârea CLSU 22 din 07.12.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA
NR. 22 DIN 07.12.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 07.12.2020, ora 9.00 la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, ca urmare a Dispoziției de convocare nr. 509/07.12.2020;

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Ordinul Șefului Departamentului Pentru Situații De Urgență nr. 4660277 din 05.12.2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov;

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 61/04.12.2020 privind propunerea prelungirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoșoaia, cu satul aparținător Mogoșoaia, județul Ilfov;

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 64/06.12.2020 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov,

H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se restricționează serviciile de relații cu publicul din cadrul Primăriei Mogoșoaia, cu excepția Biroului Taxe și Impozite, a Casieriei și a Biroului Registratură, ce vor funcționa cu un singur ghișeu, cu respectarea programului normal de lucru. Măsura va fi aplicată până la data de 14.12.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității.

Art. 2 Se recomandă utilizarea formularelor necesare desfășurării activității ce pot fi regăsite și online, pe site primaria.mogosoaia.ro și/sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. De asemenea, toate solicitările pot fi transmise și prin email la adresa primaria@mogosoaia.ro sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. Datele de contact ale instituției Comuna Mogoșoaia și orice alte informații necesare se regăsesc și pe pagina de internet oficială primaria.mogosoaia.ro.

Art. 3 Se recomandă utilizarea modalităților de plată prin ghiseul.ro pentru plata online cu cardul bancar, internet banking, ordin de plată. Petițiile, declarațiile de impunere precum și orice alte cereri vor putea fi transmise și prin mijloacele puse la dispoziție și anume email și/sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro/.

Art. 4 Seviciul Stare Civilă va funcționa pe bază unei programări prealabile la numărul de telefon 0728.857.534. Măsura se aplică până la data de 14.12.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității.

Art. 5 Eliberarea certificatelor de producător de către Compartimentul Registru Agricol se va face prin programare prealabilă la numărul de telefon 0724.171.695. Măsura se aplică până la data de 14.12.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității

Art. 6 Se menține măsura suspendării tuturor activităților ce privesc etapa de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului sistematic din UAT Mogoșoaia, începând cu data de 23.11.2020 (a 50 a zi de afișare) până la încetarea cauzelor care au determinat instituirea carantinei zonale în comuna Mogoșoaia. Termenele vor începe să curgă după încetarea cauzelor care au determinat suspendarea, începând cu ziua 50 de afișare.

Art. 7 Având în vedere  incidenţa  cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în comuna Mogoşoaia, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare se vor aplica corespunzător măsurile prevăzute în Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 61/04.12.2020 privind propunerea prelungirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoșoaia, cu satul aparținător Mogoșoaia, județul Ilfov.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul primăriei, pe facebook și pe orice cale de comunicare prin grija Secretarului General al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE,

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
7 decembrie 2020

Sari la conținut