HOTĂRÂREA 18/11.10.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA

NR. 18 DIN 11.10.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 11.10.2020, ora 9.00 la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 419/11.10.2020,

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Faptul că un număr de 4 angajați ai Comunei Mogoșoaia au fost depistați pozitivi Sars Cov2;

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se restricționează serviciile de relații cu publicul din cadrul Primăriei Mogoșoaia, cu excepția Casierie, ce va funcționa cu un singur ghișeu, cu respectarea programului normal de lucru. Toate documentele necesare desfășurării activității vor fi accesibile online, pe site primaria.mogosoaia.ro si/sau utilizand platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesand linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. De asemenea toate solicitările pot fi transmise prin email la adresa primaria@mogosoaia.ro sau utilizand platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesand linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. Datele de contact ale instituției Comuna Mogoșoaia și orice alte informații necesare se regăsesc și pe pagina de internet oficială primaria.mogosoaia.ro. Măsura va fi aplicată până la data de 26.10.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul instituție.

Art. 2 La nivelul Compartimentului Taxe și Impozite se vor utiliza modalitățile de plată prin ghiseul.ro pentru plata online cu cardul bancar, internet banking, ordin de plată. Petițiile, declarațiile de impunere precum și orice alte cereri adresate acestui compartiment vor fi transmise prin mijloacele puse la dispoziție și anume email si/sau utilizand platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesand linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/.

(2)Toate documentele pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscal se vor transmite prin mijloace electronice utilizand platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesand linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/, iar certificatele fiscale se vor elibera în format electronic pe platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, conform prevederilor legale. În cazul în care certificatul de atestare fiscal este necesar la notariat, solicitarea se va face de către Notarul Public pe adresa de email a instituției Comuna Mogoșoaia.

(3) Pentru înscrierea/radierea mijloacelor de transport actele necesare se pot depune în format electronic pe emailul instituției, urmând ca în termen de 3 zile, conform programării care vă va fi anunțată telefonic, să vă prezentați cu actele în original pentru a vă fi eliberată documentația. Măsura va fi aplicată până la data de 26.10.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul instituției.

Art. 3 Reprezentanții serviciilor poștale și a celor de curierat au accesul restricționat în incinta primăriei Mogoșoaia, documentele urmând a fi preluate de către persoana însărcinată cu această atribuție. Măsura este aplicată până la data de 26.10.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul instituției.

Art. 4 Seviciul Stare Civilă va funcționa pentru cazuri urgente, începând cu data de 12.10.2020, pe bază unei programări prealabile la numărul de telefon 0728.857.534. Măsura este aplicată până la data de 26.10.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul instituției.

Art. 5 Eliberarea certificatelor de producător de către Compartimentul Registru Agricol se va face prin programare prealabilă la numărul de telefon 0724.171.695. Măsura va fi aplicată până la data de 26.10.2020. .cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul instituției.

Art. 6 Se va introduce, pentru cazurile în care este posibil, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilaterial al Comunei Mogoșoaia.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul primăriei, pe facebook și pe orice cale de comunicare prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE
COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
11 octombrie 2020

Sari la conținut