CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 20.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII PROIECTELOR DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

Nr. 21768/ 06.09.2023

ANUNȚ PUBLICITAR – ACHIZIȚIE PUBLICĂ

CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 20.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII PROIECTELOR DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

Modalitatea de atribuire: Negociere

Sursa de finanțare:Bugetul local al Comunei Mogoșoaia

Tip contract: servicii

Cod clasificare CPV: 66113000-5-Servicii de acordare credit (Rev. 2)

Descrierea contractului: contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei, pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local

Valoarea estimată este: 11.720.143,72  lei

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limită primire oferte: 29.09.2023, ora 11:00

Deschidere oferte: 29.09.2023, ora 11:30

Termen limită solicitări clarificări: 25.09.2023, ora 16:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să-și mențină oferta:170 zile de la termenul limită de primire a ofertelor

Pentru cei interesați, situațiile financiare și restul informațiilor relevante pot fi solicitate în scris la următoarele adrese de email: adrian.smau@ifncons.ro, primaria@mogosoaia.ro

Actualizat la:
26 septembrie 2023

Sari la conținut