Anunț public PUZ – Reglementare funcțională tramă stradală și utilități pentru zona Livadă

Anunț public PUZ – Reglementare funcțională tramă stradală și utilități pentru zona Livadă

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  „Reglementare funcțională tramă stradală și utilități pentru zona Livadă“ în vederea reglementării funcționale a tramei stradale și a utilităților pentru zona Livadă, situate în zona/conturul definite conform documentației atașate, aflate în proprietate publică și privată, având o suprafața totală de 3.216.787,87 m.p. cu amplasament în Tarlalele 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169.

Se propune întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) pentru reglementarea funcțională a tramei stradale și a utilităților, stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.

Documentația servește la reglementarea tramei stradale și stabilirea regulilor de ocupare a terenului, de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.

Prin documentația PUZ au fost tratate toate elementele caracteristice investiției, dotările și utilitățile necesare funcționării normale în concordanță cu prevederile normativelor actuale.

De asemenea s-a acordat atenție deosebită rezolvării fluxurilor circulației auto și pietonale, respectarea normelor P.S.I. și de protecție a mediului etc.

Reglementările propuse au ținut cont de propunerile și sugestiile proprietarilor din zona studiată, transmise atât în timpul dezbaterilor publice din 22.07.2021 și 06.08.2021, cât și ulterior. Mulțumim pe această cale tuturor celor care au participat activ și constructiv la dezbaterile publice pe această temă.

Documentația poate fi consultată mai jos sau la Serviciul Urbanism – persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Nae Alexandru, până la data de 18.10.2021, dată până la care se pot transmite observațiile și sugestiile cetățenilor comunei Mogoșoaia privind această investiție direct la Registratura Comunei Mogoșoaia sau la adresa de e-mail primaria@mogosoaia.ro.

Urmare a consultarilor si sugestiilor primite in procesul de elaborare si avizare a documentatiei de urbanism “PUZ – Livada” atasam “PL 3 REGLEMENTARI URBANISTICE” aferenta pusa la dispozitie de catre prestator

Actualizat la:
20 martie 2024

Sari la conținut