Anunț privind dezbaterea publică pentru aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020.

ANUNT DEZBATERE PUBLICA


Comuna Mogosoaia va invita la dezbatere publica privind Proiectul de act normativ pentru aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2020.

Evenimentul va avea loc in data de 10.02.2020, ora 15.00 la sediul Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia (Sala de sport) din Sos. Bucuresti-Tragoviste nr. 107.

In vederea elaborarii unui proiect de act normativ care sa tina cont in egala masura de opiniile si comentariile tuturor, cei interesati sunt invitati sa depuna propuneri scrise la adresa de email primaria@mogosoaia.ro in termen de 48 h de la data publicarii prezentului anunt, cu referire exclusiva la subiectul Proiectul de act normativ pentru aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2020.

Orice persoana sau grup interesat de prevederile proiectului de hotarare sunt invitate sa participe la dezbatearea publica.

Pot lua cuvantul in cadrul evenimentului de dezbatere publica numai persoanele care depun propuneri scrise in termenul prevazut anterior, la email primaria@mogosoaia.ro.

Sunt alocate cate 5 minute pentru fiecare vorbitor pentru a prezenta esentialul recomandarilor si propunerilor sale depuse in termenul de mai sus. Ordinea va fi stabilita ulterior expirarii termenului de depunere a recomandarilor si propunerilor depuse in scris si comunicata inainte de inceperea dezbaterii. Nu vor fi luate in considerare opinii si sugestii care nu au legatura cu subiectul aflat in discutie.

In situatia in care initiatorul proiectului, in urma analizarii propunerilor formulate, isi insuseste o parte dintre acestea si considera necesara introducerea lor in proiectul de hotarare, va mentiona acest lucru intr-un referat si va modifica in mod corespunzator proiectul de hotarare respectiv si anexele acestuia, daca este cazul si va raspunde opiniilor neacceptate.

Consiliul local are competenta exclusiva de adoptare a hotararilor, punctele de vedere exprimate in cadrul dezbaterilor publice avand valoare de recomandare.

Actualizat la:
7 februarie 2020

Sari la conținut