Rezultatul selecţiei dosarelor  

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, pe durată nedeterminată de :

– consilier debutant din cadrul Compartimentului Registratură, Monitorizarea Procedurilor Administrative și Evenimente;

–  consilier IA din cadrul Compartimentului Achiziții Publice Administrativ

Având în  vedere prevederile art. 15 lit.a) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin  H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Compartiment Registratură Monitorizarea Procedurilor Administrative și Evenimente

Nr.Nume Prenume candidat/ nr. dosarFuncţia solicitatăAdmis/Respins dosar de înscriereObservații  
1.5908/01.03.2022Consilier debutantAdmis
2.6014/02.03.2022Consilier debutantAdmisConform prevederilor art.6 alin.(3) din H.G nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, candidatul declarat admis are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării  probe scrise

Compartiment Achiziții Publice Administrativ

Nr.Nume Prenume candidat/ nr. dosarFuncţia solicitatăAdmis/Respins dosar de înscriereObservații  
1.5918/01.03.2022Consilier IAAdmis
  • Conform prevederilor art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la selecția dosarelor poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
  • Publicat astăzi 08.03.2022, ora:1200.

                       Secretar Comisie,

Actualizat la:
8 martie 2022

Sari la conținut