Publicaţie căsătorie

PRIMĂRIA SECTOR 3

  • STARE CIVILĂ –

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 08 noiembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OŢETARU ALEXANDRU, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. şi a d-nei NICULESCU ANDREEA ELENA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Bucureşti sectorul 3.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
14 noiembrie 2017

Sari la conținut