Publicaţie căsătorie

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr. înreg. 109399 din 18.03.2022

PUBLICAŢIE

Astăzi 18.03.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPESCU MIHAI, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei POPESCU VALENTINA GABRIELA, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
24 martie 2022

Sari la conținut