Publicaţie căsătorie

Consiliul Local al Municipiului Deva

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă

Compartiment STARE CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 16.05.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BRÎNDA MARIUS DACIAN, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 11.12.1986 în Mun. Beiuş, jud. Bihor, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei IVAN ANCA DAIANA, fiica lui Doru şi Ana-Florica, născută la data de 20.09.1992, în Mun.Deva jud. Hunedoara, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Ofiţer stare civilă

Margareta Toma

Actualizat la:
22 mai 2019

Sari la conținut