Publicaţie căsătorie

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

STARE CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 2.05.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLTEANU MIRCEA-LEONARD, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. şi a d-nei CANJAU GEORGIANA-IONELA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Mun.Bucureşti sectorul 3.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Data înregistrării 2.05.2019

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
3 mai 2019

Sari la conținut