publicație căsătorie

Astăzi 05.04.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui PRISADA ALEXANDRU, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul llfov și a dnei NUNEZ JESSICA-NEFERTITI, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Paris, Franța.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
15 aprilie 2024

Sari la conținut