publicație căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI COSOBA

JUDETUL GIURGIU

NR.232/29.09.2022

Astăzi 29.09.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SÎRBU DAN COSMIN în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, Str. Doinei nr.37, județul Ilfov şi a d-nei PAMFIL OLIVIA, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Str. Doinei nr.37, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
7 octombrie 2022

Sari la conținut