publicatie căsătorie

PRIMARIA SECTORULUI 4

STARE CIVILĂ

Astăzi 16.09.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MINCA RADU GABRIEL, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov şi a d-nei ENESCU ELENA ANGELICA, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 4 . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
26 septembrie 2022

Sari la conținut