PROIECT DE HOTĂRÂRE 131/22.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 131| din data de 22.12.2022

Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 20 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și (2) și art.139 alin (2) din Constituția României, republicată;

În temeiul art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Potrivit art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 266 alin. (6) din Codul de procedură fiscală;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Anularea creanţelor fiscale restante de până la 20 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2022.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 decembrie 2022

Sari la conținut