INFORMARE

Nr. 30618/19.12.2023

INFORMARE

Potrivit dispozițiilor art.VII din Ordonanța nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, s-au analizat documentațiile de organizare și de desfășurare a concursurilor pentru care s-a asigurat publicitatea pe site-ul instituției comuna Mogoșoaia și se constată că postul – funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități cu proba scrisă în data de 04.01.2024 este post unic, iar publicarea acestuia s-a realizat pe site-ul instituției comuna Mogoșoaia, respectiv pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în baza dispozițiilor art. IV alin.(2) lit. b) O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative concursul coroborat cu prevederile art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura de organizare și desfășurare a acestuia continuă conform calendarului stabilit, astfel:

Nr. crt.Denumire post pentru care se organizează concursData probei scrise
1.Funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități04.01.2024

Actualizat la:
19 decembrie 2023

Sari la conținut