Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 763/2020

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 763/2020 la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primarie@mogosoaia.ro  până la  data de 21.10.2021.

Datele cu caracter personal au fost anonimizate pentru a respecta Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Actualizat la:
8 octombrie 2021

Sari la conținut