PROIECT DE HOTĂRÂRE 93/29.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 93| din data de 29.08.2022

Privind trecerea  unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 554 și art. 859 din Codul Civil;

Conform art. 286 alin. (4) și art. 296 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul . 196 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea trecerii bunurilor imobile prevăzute în Anexa nr. 1 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Declararea de uz și de interes public local a bunurilor identificate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 august 2022

Sari la conținut