PROIECT DE HOTĂRÂRE 79/08.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 79| din data de 08.08.2022

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia nr. 18120/02.08.2022;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 39/31.03.2022 privind înființarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Progresul Mogoșoaia, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2022;

În temeiul art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1), (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 67 alin. (1), alin. (4) lit. b) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 august 2022

Sari la conținut