PROIECT DE HOTĂRÂRE 74/20.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 74| din data de 20.07.2022

Privind  aprobarea prelungirii autorizației de taxi numărul 007 a transportatorului autorizat SC MIHAIVIC SRL

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

HCL 62/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului  public de transport local în regim de taxi;

Prevederile art. 3, alin. (1), art. 11 alin. (5), art. 14 ind. 1 alin. (1) și alin. (2) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (d), art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

SE PROPUNE:

Art. Aprobarea prelungirii autorizației de taxi numărul 007 a transportatorului autorizat SC MIHAIVIC SRL cu sediul în Mogoșoaia Str. Constantin Brâncoveanu nr.14A, CUI 37023640.

Art. 2 Aprobarea încheierii unui nou contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 iulie 2022

Sari la conținut