PROIECT DE HOTĂRÂRE 125/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 125| din data de 16.12.2022

Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. m), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Caietului de sarcini pentru refacerea sistemelor rutiere în urma execuției lucrărilor de instalare a rețelelor de utilități, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Detaliilor privind refacerile conform Anexelor 2-7 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, conform Anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 31.08.2015.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
16 decembrie 2022

Sari la conținut