Proces verbal ședința nr. 30665 din 09.12.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 30665 din 09.12.2022

Ședința se desfășoară la ora 11.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Iacoban Alexandru Dumitru, Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Bobe Alin Petrișor .

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Ienculescu Popovici Felicia, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin), abțineri 1 (Dinu Gheorghe)

Domnul Iacoban Alexandru susține că un proiect privind rectificarea bugetară nu poate fi introdus pe ordinea suplimentară, acesta trebuie să treacă prin comisia de specialitate.
Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că rectificarea bugetară nu poate fi transmisă de pe o zi pe alta, nu se poate pune la ședința de îndată fără a trece prin comisia de specialitate, aceasta menționează articolul 136, alin. (8) din Codul Administrativ.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 123 din 09.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022, aceasta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 2 (Felicia Ienculescu Popovici, Dinu Gheorghe), împotrivă (Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 122 din 09.12.2022 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I), aceasta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 6 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Dinu Gheorghe).

Amendament nr. 1, inițiat de Grupul Consilierilor locali ai Alianței USR PLUS, acesta a fost respins 9 voturi împotrivă, voturi pentru 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel), abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL,

Actualizat la:
14 decembrie 2022

Sari la conținut