DISPOZIŢIA 34/18.01.2021

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 18.01.2021

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 1490/ 18.01.2021;

Prevederile art. 24 din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 4/17.01.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia;

H.G. nr. 3/12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIEI:

Art. 1 Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din data de 18.01.2021, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

1. Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență  nr. 4 din 17.01.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia, cu dezbaterea măsurilor ce se impun a fi luate în cadrul instituției pentru protejarea atât a angajaților cât și a cetățenilor.

Art. 2. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 ianuarie 2021

Sari la conținut