Anunț consultare publică

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)”

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primarie@mogosoaia.ro  până la  data de 25.10.2021.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Actualizat la:
11 octombrie 2021

Sari la conținut