Proces verbal ședința nr. 30863 din 21.12.2023

PROCES-VERBAL

nr. 30863 din 21.12.2023

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 21.12.2023, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 12.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Dumitru Iacoban Alexandru, participă online.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că a avut loc zilele trecute o ședință cu colegii de la USR, interesantă și constructivă. A respectat și părerea, iar în calitate de primar vrea să aduca la cunoștința consiliului local schimbarea de conjunctură legată de proiectul de reajustare terotorială, iar datorită acestui lucru a comandat un studiu de fezabilitate care să analizeze situația și arate care sunt opțiunile viitoare. Din discuția respectivă au reieșit niște idei de care care s-a ținut cont, una dintre rugăminiți a celor de la USR a fost să aibă timp, astfel am transmis spre studiu tuturor consilierilor o formă incipientă a acestui studiu de fezabilitate.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă a transmis tuturor.

Doamna Felicia Popovici Ienculescu susține ca a întrebat dacă a primit și domnul Pavel Aurel și i s-a spus ca a primit.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă daca au primit și consilierii care sunt online studiul de fezabilitate (Alin Călin Vârtic și Alexandru Dumitru Iacoban), pentru că unii consilieri au primit și alți nu au primit.

Domnul Alin Călin Vârtic răspunde că au primit studiul de fezabilitate.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că a ținut cont de solicitarea primită și a decis să nu o dezbata în cadrul ședinței consiliului local de astazi, 21.12.2023, ci sa puna în afișare ca să nu existe dubii, tinând cont de spiritul trasparenței. Astfel va pune în afișare când va avea varianta finală semnată. Fiind în perioada Sărbătorilor, o va pune în afișare la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că ar fi frumos să o pună la începutul anului viitor pentru că nu are timp nimeni să se uite fiind în perioada Sărbătorilor.

Domnul Pavel Aurel întreabă despre ce este vorba.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că este vorba despre un studiu de fezabilitate de reanalizare a situatiței create, propunerea de studiu de fezabilitate de modificare a HCL nr. 107 si  nr. 114.

Domnul Pavel Aurel menționează că este vorba de Sector 0.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup pecizează că va fi pus in afisare la începutul anului viitor chiar dacă daca fi primit zilele acestea. Propune organizarea unei întâlniri la începtul anului viitor ca să se discute pe marginea lui si pentru a cauta un consens. S-au produs niște schimbări, spre exemplu UMF Carol Davila nu mai dorește să facă parte din proiect în momentul de față, și-a găsit alte soluții. Infrastrctura națională se modifică și exista un nou proiect care este de extindere și dezvoltare, respectiv Drumul Expres Târgoviște București care vine tot prin trupul D, trupul C se reambulează în trupul D și astfel sunt afectate mai multe trupuri. S-a ținut cont și de numarul de participanți la ajustarea  teritorială pe fiecare trup și tocmai din cauza asta s-au desemnat niște scenarii. Se vor  convoca niște întâlniri, cu permisiunea celor prezenti, pentru a se discuta pe această temă. Nu doreste să se spună că o schimbare de conjunctură a fost trecută neobservată de către administrația locală respectiv de către dumnealui și neprezentată consiliului local.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă dacă proiectul va fi afișat la sediu.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că va fi afișat pe site-ul Comunei Mogo;oaia.

Precizează ca va fi afișat (studiul de fezabilitate) și se va relua discuția după Sărbători. Acesta crede că ar trebui să se discute fiind vorba de reducerea zonei de acțiune a acestei exproprieri, deci este un subiect care trebuie discutat de consiliu local, pentru ca până la urmă decizia se ia în consiliu local.

Președintele de ședință supune la vot, suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu 12 voturi pentru, împotrivă 1 (Domnul Pavel Aurel) și abțineri 2 (Doamna Ienculescu Popovici Felicia și Doamnul Cojocaru Iustin).

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că rectificarea bugetară nu ar fi trebuit să fie primită așa târziu.

Domnul Cojocaru Iustin afirmă că nu a apucat să o citească (rectificarea bugetară).

Președintele de ședință  supune la vot, ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 168/14.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, respectiv a Regulamentului de Organizare și Functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre nr. 169/14.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, acesta fiind aprobat cu 12 voturi pentru și 3 abțineri (Domnul Dumitru Alexandru Iacoban, Doamna Ienculescu Popovici Felicia și Domnul Pavel Aurel).

Domnul Cojocaru Iustin precizează că sunt menționate niște taxe pentru ocuparea temporară a spațiilor publice. Acesta susține că se poate fi folosit HCL-ul  pentru a continua în parc cu  restaurantul, căsuțele, si este clara solicitarea de a face o licitație, ceea ce se si doreste, precum si să se aduca mai mulți bani la buget.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup afirmă că nu se poate merge în continuare pentru că nu avem aviz de la Ministerul Culturi.

Domnul Florin Răducu Covaci susține că se vor plăti aceste taxe doar pe o perioada temporară, iar dacă se va mai organiza vreun eveniment și se obține și avizul temporar de la Ministerul Culturi atunci se mai pot folosim taxe, în altă situație se scoate la licitiație.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că se așteaptă avizul de la Ministerul Culturii pentru licitație, deci nu avem voie să facem licitație până nu-l obținem.

3. Proiect de hotărâre nr. 170/15.12.2023 pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre nr. 171/15.12.2023 aprobarea încheierii unui contract de asociere între Comuna Mogoșoaia și Oraș Chitila în vederea participării în comun la realizarea obiectivului de investiții având ca obiect Achiziția a 12 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă pentru autobuzele electrice achiziționate de către Comuna Mogoșoaia, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă dacă toți bani în valoare de 500.000 de euro pentru stațiile de încărcare vor fi suportați de comuna Mogoșoaia.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că se va plati partea noastră. Acesta menționează că in lei contribuția este de 2.500.000 lei.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează ca nu ne-am luat niciun fel de corecție după verificarea dosarelor, s-a aprobat toată plata. Chitila are corecție de 25%.

5. Proiect de hotărâre nr. 172/15.12.2023 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2023, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutatea suplimentarii ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre nr. 173/20.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, acest fiind aprobat cu 11 voturi pentru și 2 abțineri (Ienculescu Popovici Felicia și Cojocaru Iustin).

Acest proiect a fost votat cu un cvorum de 13 consilieri locali, domnul Dinu Gheorge și Diaconecu Victor fiind scoși din cvorum, pentru evitarea unui posibil conflict de interese.

Domnul Pavel Aurel precizează că în proiectul de hotărâre se menționează că în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului proiect, primarul va lua măsurile ce se impun în vederea modificarii si actualizării ROF-ului. Acesta întreabă dacă, ulterior ROF–ul va fi modificat și actualizat doar de domnul primar.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia precizează că este vorba de ROF-ul de la primărie.

Domnul Pavel Aurel susține că ar trebui să se completeze astfel: „Și-l va supune aprobării consiliului local”. Acesta susține că așa este procedura, trebuie supus la vot.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează ca a apărut ordonanța 115/2023 și am fost nevoiți  să scoatem organigrama. ( având în vedere apariția ordonanței nr.115/2023 se amână punerea în aplicare a legi 296/2023)

Domnul Pavel Aurel afirmă că se înțelege ca organigrama va fi votata si ROF-ul va fi modificat  si actualizat de primar si atat.

Domnul primar precizeaza ca Rof-ul va fi votat in sedinta de consiliu local.

Domnul Diaconescu Victor solicită să fie scos din cvorum pentru evitarea unui conflict de interse.

Domnul Cojocaru Iustin menționează că au mai fost discutii despre GDPR de faptul ca nu pot permite sa aratam numele persoanelor respective. Întreabă de ce este secret numele angajatilor.  Acesta susține că voteaza pentru, cu amendamentul că vrea să vadă numele angajaților.

Domnul Florin Răducu Covaci întreabă dacă îl interesează numele și prenumele sau numărul persoanelor și  funcțiilor pentru că asta contează.

Domnul Cojocaru Iustin susține că nu-l interesează personal, doar că sunt oameni care nu inteleg.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că legea îți interzice să transmiți datele personale.

Domnul Cojocaru Iustin afirmă că legea nu face referire la asta. Acesta susține că voteaza pentru dacă datele sunt făcute publice.

Domnul Costel Băiaș întreabă cum văd această situație, mai exact să fie  anunțați public (cu numele și prenumele persoanelor încadrate în funcție).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că ar vrea să fie anunțați prin propunerea de HCL.

Domnul Paul Mihai Nicu Precup susține că din ceea ce a citit în legea GDPR-ului, spiritul legi și litera legi spune ca nu ai voie sa divulgi. Acesta crede că spiritul legi este sa spui care este funcția și cum este remunerată, pentru că între momentul în care apare hotărârea,  până e votată, sau peste 3 zile dupa ce a fost votată, poate sa fie altă persoană acolo. În cazul în care ar fi vreo variantă ar trebui sa fie una legală prin care să nu ne trezim că se reclamă că am facut ceva ce nu aveam voie.

Domnul Cojocaru Iustin precizează că nu este vorba pentru el, personal, ci pentru a arată transparență față de locuitorii din Mogoșoaia.

Domnul Costel Băiaș susține că nu poți să le arăți situația asta locuitorilor din Mogoșoaia.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă în termen de 30 de zile vom primi spre adoptare ROF-ul.

Domnul Florin Covaci răspunde că da, în termen de 30 de zile se va primi spre adoptare.

Domnul Dinu Gheorghe solicită să fie scos din cvorum, pentru evitarea unui conflict de interse.

2. Proiect de hotărâre nr. 174/21.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru, 1 împotrivă (Pavel Aurel) și 4 abțineri (Domnul Cojocaru Iustin, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și doamna Ienculescu Popovici Felicia).

Doamna Ienculescu Popovici Felicia precizează că apare din nou excedentul cu Carol Davila, dar parcă nu mai era Carol Davila.

Domnul Florin Răducu Covaci afirmă că nu este Carol Davila, este suma din partea celor de la Consiliul Judetean Ilfov pe care nu putem să o mutăm de acolo până când aceștia vor da o hotărâre.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că acest lucru poate să aibă loc în momentul în care se elimina trupul C, pentru ca suma era pentru proiectul aflat în trupul C, toate sunt legate una de alta, trebuie sa faci tot lanțul de lucruri, acolo este un proiect pentru campus, urmând să fie remediat, dar nu poți să-l scoți acum, trebuie să figureze acolo pentru că sunt niște bani primiți, o destinație pe care nu poți să o schimbi, ca să poți să o schimbi trebuie să ai documente prin care să arați că nu mai e de actualitate destinația respectivă.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă pentru ce se face această rectificare.

Domnul Florin Răducu Covaci afirmă că sunt două adrese de la finanțe reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
3 ianuarie 2024

Sari la conținut